Komisyen selaku ejen dropship Mamasab December 20, 2020 – Posted in: Tips

Secara purata, dropship Mamasab mendapat keuntungan dalam RM5 setiap produk (anggaran 10-20% profit margin). Walaubagaimanapun, keuntungan setiap produk adalah berbeza, ada produk yang untungnya lebih tinggi daripada RM5, dan ada produk yg keuntungan nya kurang daripada RM5. Margin Keuntungan bergantung kepada harga jualan produk. Ya lah, Mamasab ada lebih daripada 50 produk yang berbeza. Harga produk Mamasab yang paling murah adalah RM7, jadi mana mungkin HQ boleh memberi keuntungan sehingga RM5 untuk produk ini kan.… Continue reading